Szukaj na stronie


W roku 2022 finansowo wspierają zespół projekty   :

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

"Reprezentace města Český Těšín na kulturních akcích"

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

 

Informacje o nas

 

Kameralny Zespół Śpiewaczy TA Grupa zadebiutował na spotkaniu towarzyskim z okazji osiemdziesiątych urodzin Alojzego Kalety, długoletniego dyrygenta chórów PZKO. Występem 6 grudnia 2008 w foyer teatru w Czeskim Cieszynie zapoczątkował wspaniałą podróż muzyczną, której kapitanem była do lipca 2018 tragicznie zmarła Krysia Suszka.

Obecnie TA Grupa z wielkim entuzjazmem i zapałem kontynuuje rozpoczętą w roku 2008 działalność pod batutą dr Joanny Nowickiej - adiunkta na wydziale artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Długoletni solista Opery Komicznej w Berlinie pan Klemens Słowioczek wzbogaca występy TA Grupy swoim śpiewem solowym , jak również pomaga udoskonalić zespół w zakresie emisji głosu.

Od samego jego początku z zespołem współpracuje doświadczony aktor i reżyser pan Karol Suszka. Ten mistrz żywego słowa uatrakcyjnia występy zespołu zachwycając słuchaczy wspaniałą interpretacją prozy i utworów poetyckich.

TA Grupa bierze aktywny udział w życiu kulturalnym Śląska Cieszyńskiego i nie tylko.

W repertuarze zespół posiada utwory rozrywkowe, klasyczne, ludowe, kabaretowe, gospele oraz kolędy w wielogłosowej aranżacji.

Zespół działa przy MK PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle w Republice Czeskiej. Jest członkiem Unii českých pěveckých sborů w Republice Czeskiej.

Nasz zespół wspierają finansowo Urząd Miejski w Czeskim Cieszynie, Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie, Fundusz Rozwoju Zaolzia przy Kongresie Polaków w Republice Czeskiej, Ministerstwo Kultury w Republice Czeskiej oraz Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie .

Zespół zapisał się do świadomości zaolziańskiej części Śląska Cieszyńskiego jako zespół śpiewający na luzie i z radością w sercu. TA Grupa jest gwarancją znakomitej zabawy a ciekawa interpretacja oraz partie solowe stwarzają specyficzny klimat. Występy tego zgranego zespołu ludzi kochających muzykę są zawsze dobrze odbierane przez publiczność.

Zespół obecnie liczy 14 członków: 4 soprany, 4 alty, 2 tenory,2 barytony i 2 basy. 
 

Skład zespołu:

Dyrygent

Joanna Nowicka

Soprany I

Zofia Mencner, Wanda Farnik

Soprany II

Alina Wantulok, Halina Twardzik

Alty I

Bogusia Przeczek, Czesia Gąsior

Alty II

Wiesia Branna, Danuta Siderek

Tenory

Rajmund Ronchetti, Zbyszek Przeczek, Tadeusz Lipa

Barytony

Klemens Słowioczek, Paweł Wantulok

Basy

Piotr Twardzik, Romuald Gąsior

Akompaniator

Romuald Gąsior