Szukaj na stronie


W roku 2023 finansowo wspierają zespół projekty   :

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

"Reprezentace města Český Těšín na kulturních akcích"

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

 

Informacje o nas

 

Kameralny Zespół Śpiewaczy TA Grupa zadebiutował na spotkaniu towarzyskim z okazji osiemdziesiątych urodzin Alojzego Kalety, długoletniego dyrygenta chórów PZKO. Występem 6 grudnia 2008 w foyer teatru w Czeskim Cieszynie zapoczątkował wspaniałą podróż muzyczną, której kapitanem była do lipca 2018 tragicznie zmarła Krysia Suszka.

Obecnie TA Grupa z wielkim entuzjazmem i zapałem kontynuuje rozpoczętą w roku 2008 działalność pod batutą dr Joanny Nowickiej - adiunkta na wydziale artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Długoletni solista Opery Komicznej w Berlinie pan Klemens Słowioczek wzbogaca występy TA Grupy swoim śpiewem solowym , jak również pomaga udoskonalić zespół w zakresie emisji głosu.

Od samego jego początku z zespołem współpracuje doświadczony aktor i reżyser pan Karol Suszka. Ten mistrz żywego słowa uatrakcyjnia występy zespołu zachwycając słuchaczy wspaniałą interpretacją prozy i utworów poetyckich.

TA Grupa bierze aktywny udział w życiu kulturalnym Śląska Cieszyńskiego i nie tylko.

W repertuarze zespół posiada utwory rozrywkowe, klasyczne, ludowe, kabaretowe, gospele oraz kolędy w wielogłosowej aranżacji.

Zespół działa przy MK PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle w Republice Czeskiej. Jest członkiem Unii českých pěveckých sborů w Republice Czeskiej.

Nasz zespół wspierają finansowo Urząd Miejski w Czeskim Cieszynie, Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie, Fundusz Rozwoju Zaolzia przy Kongresie Polaków w Republice Czeskiej, Ministerstwo Kultury w Republice Czeskiej oraz Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie .

Zespół zapisał się do świadomości zaolziańskiej części Śląska Cieszyńskiego jako zespół śpiewający na luzie i z radością w sercu. TA Grupa jest gwarancją znakomitej zabawy a ciekawa interpretacja oraz partie solowe stwarzają specyficzny klimat. Występy tego zgranego zespołu ludzi kochających muzykę są zawsze dobrze odbierane przez publiczność.

Zespół obecnie liczy 14 członków: 4 soprany, 4 alty, 2 tenory,2 barytony i 2 basy. 
 

Skład zespołu:

Dyrygent

Joanna Nowicka

Soprany I

Zofia Mencner, Wanda Farnik

Soprany II

Alina Wantulok, Halina Twardzik

Alty I

Bogusia Przeczek, Czesia Gąsior

Alty II

Wiesia Branna, Danuta Siderek

Tenory

Rajmund Ronchetti, Zbyszek Przeczek, Tadeusz Lipa

Barytony

Klemens Słowioczek, Paweł Wantulok, Władysław Broda

Basy

Piotr Twardzik, Romuald Gąsior

Akompaniator

Romuald Gąsior