Szukaj na stronie


W roku 2023 finansowo wspierają zespół projekty   :

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

"Reprezentace města Český Těšín na kulturních akcích"

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

 

ROK 2023

DATA miejsce i  okazja
20 styczeń Koncert Noworoczny w AVIONIE
26 luty Zebranie  PZKO w Mistrzowicach
6 marca występ w Domu Seniora w Czeskim CIeszynie
12 marca Kwiatek dla kobiet w Olbrachcicach
30 marca Występ na słowackim uniwersytecie w Rużomberku 
21 kwietnia śpiewamy na wernisażu w Skoczowie
15 maja Śpiewamy dla pensjonaruszy Gerontocentrum w Cz.Cieszynie
20 maja Uczestniczymy we wspólnym występie chórów na Festiwalu PZKO
19 lipca Występ w klubie LASTRIKO w Krakowie
20 września Festiwal Canco Mediterrania w Lloret de Mar
15 października Koncert Jubileuszowy
9 listopada Večer při svíčce - Oldrzychowice
11 listopada Święto Śląskiej Pieśni
11 grudnia  Spotkanie Rodziny Katyńskiej
14  grudnia Świąteczna atmosfera w Klubie Nauczycieli Emerytów
15 grudnia Kolędowanie na rynku w Czeskim Cieszynie