Szukaj na stronie


W roku 2023 finansowo wspierają zespół projekty   :

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

"Reprezentace města Český Těšín na kulturních akcích"

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

 

Występy kameralnego zespołu śpiewaczego TA Grupa w roku 2013

Data                Miejsce i okazja
5 stycznia Na urodzinach p. ordynatora Říhy w restauracji Bowling w Bystrzycy
10 stycznia Spotkanie z kolędą w Domu Narodowym w Cieszynie 
11 stycznia Spotkanie z kolędą na Konsulacie RP w Ostrawie na spotkaniu Klubu Medyka
24 stycznia Spotkanie z kolędą w Domu Seniora w Czeskim Cieszynie
16 lutego Walne Zebranie w Domu PZKO w Karwinie Dąbrowie 
10 marca Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Domu PZKO w Suchej Górnej
8 kwietnia Spotkanie chóru Przyjaźń w Domu PZKO w Karwinie Nowym Mieście 
14 kwietnia Zebranie wyborcze MK PZKO Czeski Cieszyn - osiedle
7 maja Spotkanie Klubu Nauczycieli Polskich w Ośrodku Kultury w Czeskim Cieszynie
19 maja Wernisaż wystawy "Księstwo Cieszyńskie w Obiektywie" w teatrze w Czeskim Cieszynie
19 września Międzynarodowa konferencja ichtiologów w Gołyszu
7 listopada Spotkanie MURu w Ośrodku Kultury na Strzelnicy w Czeskim Cieszynie
9 listopada Koncert w Muzeum Zbiorów M. Skalickiej w Ustroniu z udziałem Haliny Pasekowej
11 listopada Patriotyczny koncert "Z pieśnią w drodze do niepodległości" z okazji Święta Niepodległości Polski u udziałem Klemensa Słowioczka i Karola Suszki
14 listopada Spotkanie z panią ambasador w Ambasadzie RP w Pradze
9 grudnia Koncert w Klubie Seniora w Trzyńcu
16 grudnia Koncert w Konsulacie RP w Ostrawie