Szukaj na stronie


W roku 2023 finansowo wspierają zespół projekty   :

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

"Reprezentace města Český Těšín na kulturních akcích"

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

 

Występy kameralnego zespołu śpiewaczego TA Grupa w roku 2015

Data                Miejsce i okazja
26  stycznia  Kolędowanie w Domu Emeryta w Czeskim CIeszynie                 
21 marca Powitanie Wiosny w Domu PZKO w Skrzeczoniu
24 kwietnia Stowarzyszenie Rodziny Katyńskiej - koncert pieśni legionowych
17 maja Wiosenne Śpiewanie  w  Górnej Suchej
30 maja Festiwal PZKO 
29 sierpnia    Marek60
7 listopada Dzień Niepodległości - To  Dobre z Polski i Czech w Cierlicku
8 listopada Koncert Jubileuszowy 20-lecie chóru Stonawa  i 110-lecie śpiewactwa w Stonawie
3 grudnia Występ na Festiwalu "Stonawska Barbórka" w Stonawie
5 grudnia        Udział w VI Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Krakowie
5 grudnia Koncert w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
6 grudnia      Udział  w wspólnym koncercie w Bazylice Mariackiej w Krakowie
9 grudnia Koncert na spotkaniu bożonarodzeniowym Klubu Polonus w Brnie
12 grudnia Kolędowanie na rynku w Czeskim Cieszynie