WYSTĘPY

Występy kameralnego zespołu śpiewaczego              TA Grupa w roku 2016

Data                Miejsce i okazja
6  stycznia  TA Grupa oraz Karol Suszka w kawiarni AVION w Czeskim CIeszynie                 
17 stycznia Śpiewanie pani Eugenii