Szukaj na stronie


W roku 2023 finansowo wspierają zespół projekty   :

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

"Reprezentace města Český Těšín na kulturních akcích"

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

 

Występy kameralnego zespołu śpiewaczego TA Grupa w roku 2018

Data                Miejsce i okazja
13  stycznia  WERNISAŻ   p. Bronka Liberdy
2 lutego   Klemes Skowioczeka oraz pieśni starej Warszawy
25 lutego  Zebranie PZKO w Boguminie
17 marca Zebranie PZKO w Dąbrowej
19 marca Spotkanie z aktorami
12 października Spotkanie PTM - Lekarskie Jubileusze
20 października Koncert z okazji 10-lecia zespołu
21 października występ " W Cieszynie na rynku"
16 listopada występ w Lesznej Dolnej
28 listopada występ na Stonawskiej Barbórce
29 listopada występ w Domu Seniora Czeski Cieszyn
16 grudnia Koncert w kościele  ewangelickim w Błędowicach
21 grudnia Występ na wspólnym kolędowaniu na czeskocieszyńskim rynku
28 grudnia Gościnny występ na koncercie chóru Hutnik w Trzyńcu