Szukaj na stronie


W roku 2023 finansowo wspierają zespół projekty   :

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

"Reprezentace města Český Těšín na kulturních akcích"

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

 

Występy kameralnego zespołu śpiewaczego              TA Grupa w roku 2017

Data                Miejsce i okazja
15  stycznia  TA Grupa oraz Karol Suszka w Domu MK PZKO w Trzyńcu -Taras 
30  stycznia  Śpiewamy w Domu Emeryta w Czeskim Cieszynie
 1 marca  Występ na wernisażu wystawy Józefa Dronga w Bystrzycy
    marca  Śpiewamy na pogrzebie Marcina Suszki
29 kwietnia  Akademia Jubileuszowa z okazji 70-lecia PZKO w Łąkach
21 maja Koncert z okazji Dnia Matki w Orłowej-Porębie
25 maja Występ na wernisażu wystawy w Teatrze Cieszyńskim
9 września Obchody 85 rocznicy katastrofy lotniczej na  Żwirkowisku
22 października Koncertujemy  w Karwinie na "Darkowskiej Jesieni"
15 listopada Występ w Konsulacie RP z okazji Dnia Niepodległości
1 grudnia Występ w Stonawie na festiwalu "Stonawska Barbórka"
12 grudnia Kolędowanie na Spotkaniu Wigilijnym w Konsulacie RP w Ostrawie
15 grudnia Kolędowanie na czeskocieszyńskim rynku