Szukaj na stronie


W roku 2023 finansowo wspierają zespół projekty   :

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

"Reprezentace města Český Těšín na kulturních akcích"

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

 

 

Występy kameralnego zespołu śpiewaczego TA Grupa w roku 2014

 
Data                Miejsce i okazja
19  stycznia Walne zebranie PTTS Beskid Śląski w Olbrachcicach
  8  marca Dzień Kobiet MK PZKO w Olbrachcicach 
30  marca Wernisaż  wystawy   w   MK PZKO  Jabłonkowie                                  " Księstwo Cieszyńskie w Obiektywie" 
11  kwietnia Spotkanie Polskiego Towarzystwa Medycznego w Konsulacie RP w Ostrawie                
  3  maja Wernisaż wystawy "Księstwo Cieszyńskie w Obiektywie"                   w   Muzeum Zbiorów M. Skalickiej w Ustroniu 
21 maja "Wawrosz raz jeszcze"  - spotkanie w bibliotece w Mostach koło Jabłonkowa    
16 czerwca BENEFIS  inż. arch. Bronisława Firli w Suchej Górnej
17 września Uroczysta recepcja w Konsulacie RP w Ostrawie z okazji międzynarodowej konferencji slawistycznej "Paremie narodów słowiańskich wczoraj i dziś"
21 września Obchody 100-lecia wymarszu Legionu Śląskiego z Parku Sikory 
10 listopada Koncert patriotyczny z okazji Święta Niepodległości w Ustroniu
14 listopada Zebranie Lokalnej Grupy Rybackiej "Żabi Kraj" w Pawłowicach
20 listopada Jubileusz 65-lecia "ZWROTU"
15 grudnia Kolędowanie w Czeskim Cieszynie - Rynek
19 grudnia Kolędowanie w Stonawie